Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα

Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε Ο ιστότοπος του ιστότοπου εάν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Ειδοποίηση Αποποίησης Ευθυνών και οποιαδήποτε ή όλες οι Συμφωνίες: "Πελάτης", "Εσείς" και "Σας" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και την αποδοχή των όρων παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας. "Η Εταιρεία", "Εμείς", "Εμείς", "Μας" και "Εμάς", αναφέρεται στην Εταιρεία μας. "Μέρος", "Μέρη" ή "Εμάς", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας, ή είτε στον Πελάτη ή τον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη τη διαδικασία της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε μέσω επίσημων συναντήσεων καθορισμένης διάρκειας, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, με ρητό σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία από. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαιοποίηση ή/και αυτός ή αυτοί, θεωρούνται εναλλάξιμοι και, ως εκ τούτου, αναφέρονται στο ίδιο.

Μπισκότα

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του Ιστότοπου συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Ιστότοπου.

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιήστε cookies για να μας επιτρέψετε να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας για να καταστεί δυνατή η λειτουργικότητα αυτής της περιοχής και η ευκολία χρήσης για όσους επισκέπτονται. Μερικά από τα οι συνεργάτες / διαφημιστικοί συνεργάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, ο Ιστότοπος ή / και οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στον Ιστότοπο. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να προβάλετε ή/και να εκτυπώσετε σελίδες από τον ιστότοπογια δική σας προσωπική χρήση που υπόκεινται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

Δεν πρέπει:

 1. Αναδημοσίευση υλικού από το χώρο.
 2. Πώληση, ενοικίαση ή υπο-αδειοδότηση υλικού από τον ιστότοπο.
 3. Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από τον ιστότοπο.

Αναδιανομή περιεχομένου από τον Ιστότοπο (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί ειδικά για αναδιανομή).

Σχόλια χρηστών

 1. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας.
 2. Ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα («Σχόλια») σε περιοχές του ιστότοπου. Ο ιστότοπος δεν προβάλλει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρήστε τα σχόλια πριν από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο και τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή απόψεις του Ιστότοπου, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν την άποψη και τη γνώμη του άτομο που δημοσιεύει τέτοια άποψη ή γνώμη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, ο Ιστότοπος θα δεν είστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για τα σχόλια ή για οποιοδήποτε κόστος απώλειας, ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν και ή υπέστη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή / και δημοσίευσης ή / και εμφάνισης των σχολίων σε αυτό ιστοσελίδα.
 3. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να είναι ακατάλληλη, προσβλητική ή να παραβιάζει με άλλο τρόπο τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.
 4. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:
  1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα Σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συναινέσεις να το πράξουν·
  2. Τα Σχόλια δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πνευματικών δικαιωμάτων, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
  3. Τα Σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
  4. Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.
 5. Με το παρόν παραχωρείτε στον Ιστότοπο μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, να επεξεργαστείτε και να εξουσιοδοτήσετε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές, μορφές ή μέσα ενημέρωσης.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

 1. Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
  1. Κυβερνητικές υπηρεσίες;
  2. Μηχανές αναζήτησης;
  3. Ειδησεογραφικοί οργανισμοί.
  4. Οι διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων όταν μας καταχωρούν στον κατάλογο ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο τρόπο ως υπερσύνδεσμος με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και
  5. Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων, και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην συνδέονται με τον ιστότοπό μας.
 1. Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες του ιστότοπου για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ως σύνδεσμος: α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του· και γ) εντάσσεται στο πλαίσιο της σύνδεσης ιστοσελίδα του κόμματος.
 2. Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
  1. κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές ή / και τις επιχειρήσεις, όπως εμπορικά επιμελητήρια, αμερικανικά Ένωση Αυτοκινήτων, AARP και Ένωση Καταναλωτών.
  2. dot.com τοποθεσίες της κοινότητας.
  3. ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών χώρων,
  4. διανομείς ηλεκτρονικών καταλόγων·
  5. διαδικτυακές πύλες·
  6. λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις· και
  7. εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν διαπιστώσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα αντικατοπτρίζει δυσμενώς για εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλους οργανισμούς δεν επιτρέπονται η εκπροσώπηση εγγενώς ύποπτων τύπων επιχειρήσεων, όπως ευκαιρίες κατ" οίκον εργασίας για σύνδεση). (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικό ιστορικό μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς από η ορατότητα που σχετίζεται με τον υπερσύνδεσμο υπερτερεί της απουσίας του Ιστότοπου. και δ) όταν η Η σύνδεση βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων ή είναι συνεπής με άλλο τρόπο με το συντακτικό περιεχόμενο σε ενημερωτικό δελτίο ή παρόμοιο προϊόν που προάγει την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός· (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του· και (γ) εντάσσεται στο πλαίσιο του συνδεδεμένου μέρους τοποθεσία.

Εάν είστε μεταξύ των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με την ιστοσελίδα μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως έναν αριθμό τηλεφώνου ή/και ένα e-mail διεύθυνση) καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θέλετε να συνδεθείτε. Αφήστε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να υπερσυνδέονται με τον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή
 2. Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων (διεύθυνση Web) που συνδέεται με: ή
 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας ή του υλικού που συνδέεται με αυτό έχει νόημα μέσα στο το πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του Ιστότοπου ή άλλου έργου τέχνης για τη σύνδεση απουσίας άδειας εμπορικού σήματος συμφωνία.

Ιφράμες

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες τεχνικές που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Ευθύνη περιεχομένου

Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε έναντι όλων των αξιώσεων που προκύπτουν από ή βασίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να εμφανιστεί σε κανέναν στον ιστότοπό σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει, παραβιάζει με άλλο τρόπο ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιοδήποτε συγκεκριμένο σύνδεση με την ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν τέτοιου αιτήματος. Εμείς επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών και την πολιτική σύνδεσής τους ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή σε οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο που είναι απαράδεκτος για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μας για αυτό. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητά τους ή ακρίβεια. ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στο ο ιστότοπος ενημερώνεται.

Αποκήρυξη

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων που υπονοούνται από το νόμο σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για σκοπό ή / και τη χρήση εύλογης φροντίδας και δεξιοτήτων). Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα:

 1. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση,
 2. να περιορίσετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή
 3. αποκλείστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο· και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αποποίηση ευθυνών ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παράβαση νόμιμου καθήκοντος.

Στο βαθμό που ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.

Πίστωση & Στοιχεία Επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με οποιονδήποτε από τους όρους μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email.