Αποποίηση ευθυνών για

Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προετοιμάσουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, ο Ιστότοπος δεν μπορεί να εγγυηθεί τις εκφράσεις και τις προτάσεις του περιεχομένου, καθώς και την ακρίβειά του. Επιπλέον, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή / και ζημίες που οφείλονται στη χρήση των πληροφοριών στον ιστότοπό μας.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην αποποίηση ευθυνών μας και συμφωνείτε με τους όρους της.

Οι σύνδεσμοι που περιέχονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να οδηγούν σε εξωτερικούς ιστότοπους, οι οποίοι παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας. Οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δηλώσεις που εμφανίστηκαν σε αυτούς τους ιστότοπους δεν χρηματοδοτούνται, εγκρίνονται ή εγκρίνονται με άλλο τρόπο από τον Ιστότοπο. Για αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους, ο Ιστότοπος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο που βρίσκεται σε αυτόν ή μέσω αυτού. Επιπλέον, τυχόν απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των περιεχομένων ή του Διαδικτύου γενικά.